Säviq Kvinnobehandling är ett HVB-hem i södra dalarna med specialinriktning på kvinnligt missbruk/beroende 

Kvinnor utgör en växande andel av Sveriges missbrukare vilket innebär att behoven av kvalitativa behandlingsplatser ökar. Varför andelen kvinnliga missbrukare ökar finns inget entydigt svar på utan olika studier pekar på flera samverkande faktorer. Många kvinnliga missbrukare lever dolt och upptäcks inte i tid vilket medför stor risk för allvarligt försämrad hälsa.

Vår strävan vid Säviq Kvinnobehandling är att skapa en modern, evidensbaserad institution där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov ska prägla vårt bemötande och våra behandlingsmetoder. 

 

Välkommen till Säviqs mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Säviq Kvinnobehandling
Ulfshyttan 31, 791 96 Borlänge
Telefon 0243-25 11 05
E-post info@saviq.se